latop.cz
Domů | Časté otázky

Časté otázky

Text je určený pro kamna Haas + Sohn
 

Kamna špatně hoří (netáhnou) anebo během přikládání nebo v průběhu topení kouří

Komín nebo kouřovod špatně těsní (je přisáván falešný vzduch). Nechat prověřit komín (např. utěsnit komínová dvířka). Řádně sesadit kouřové trubky či poškozené vyměnit.
Špatný tah komína. S kominíkem (kamnářem) objasnit příčinu a přijmout opatření např. vyčistit komín, odstranit redukce kouřovodu, zvýšit komín, přivést dostatek vzduchu do místnosti.
Dvířka jiného topeniště, napojeného na komín, jsou otevřeny. Zavřete dvířka jiného topeniště.
Čistící otvory komína jsou otevřeny. Zavřete tyto čistící otvory.
Zařízení, kouřovody jsou znečištěny, resp. ucpány. Viz. Návod k použití kapitola 6.1. Čištění topidla
Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu. Viz. Návod k použití kapitola 4.9. Vnější přívod spalovacího vzduchu
Zhoršené venkovní klimatické podmínky. Viz. Návod k použití kapitola 5.5. Provoz během přechodného období
K topení bylo použito špatného paliva. Použijte správné palivo, viz Návod k použití kapitola 2.2. Palivo


Kamna  nelze dostatečně rychle roztopit

Špatně naložené palivo. Příliš málo paliva pro řádné podpálení. Pro řádné podpálení a následné hoření založte palivo viz.  Návod k použití kapitola 5.2. Zapálení a topení
Zavřený přívod primárního vzduchu. Otevřete regulátor primárního vzduchu příp. přivřete regulátor sekundárního vzduchu.
Výměník příliš dlouho ochlazuje topeniště. Na výstup z výměníku instalujte spínací termostat oběhového čerpadla nastavený na teplotu cca. 55 °C. Odstavte některé spotřebiče (radiátory). Teplovodní soustavu doplňte termoregulačním ventilem např. ESBE


Prostor není dostatečně vytápěn

Požadavek na teplo je velký, resp. kamna mají malý výkon. Poradit se s topenářem (kamnářem). Snížit tepelné ztráty prostoru (např. zateplením).
Kouřovody a kamna jsou znečištěna. Viz návod k použití kapitola 6.1. Čištění topidla
Tah komínu je příliš malý. Viz návod k požití kapitola 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN
Kamna nejsou správně
provozována
Seřízení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz návod k použití kap. 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu


Krbová kamna dávají příliš velký topný výkon

Kamna nejsou správně
provozována
Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. Návod k použití kap. 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu
Dvířka popelníku nejsou zcela uzavřena. Dvířka popelníku zcela uzavřete.
Těsnění dvířek, popelníku
je poškozené.
Vyměňte těsnění dvířek.
Tah komínu je příliš velký. Viz návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN


Kamna zapáchají a čadí

Tah komína je příliš malý. Viz návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN
Jde o vypalování ochranného laku, resp. kamna jsou ušpiněna, zaprášena. Vypalování barvy dokončit (kouř a zápach) brzy pomine, resp. kamna zvenčí ve studeném stavu vyčistit.


Průhledné okénko se zanáší

Příčinu nelze vždy 100% určit, ale většinou to je:  nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo dočasně zhoršený tah komína, uvolněné těsnění dvířek. Zásada: Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit, viz návod k použití kap. 5.4. Čistota skla. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek může zanášet častěji, než při topení dřevem.
Tah komína je příliš malý. Viz. Návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN
Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva. Přikládejte správné množství paliva, viz návod k použití kapitola 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu     a 5.3. Přikládání paliva
Bylo použito vlhké palivo. Používejte pouze suché palivo viz. Návod k použití kapitola 2.2. Palivo


Výkon výměníku není dostatečný

Teplosměnné plochy výměníku jsou zanesené. Teplosměnné plochy očistěte přiloženým kartáčem.
Kamna nejsou provozována na dostatečný výkon ,je nastaven úsporný režim (regulátory vzduchu jsou přivřeny). Zvyšte výkon kamen otevřením regulátorů vzduchu.
V systému není dostatečný tlak vody (dostatek vody) Zkontrolujte tlak vody (množství vody) a systém natlakujte (doplňte vodou).


Otopná soustava se přehřívá

Topný systém nemá dostatečný odběr tepelného výkonu. Zkontrolujte spotřebiče (zda jsou otevřené radiátory, …), příp. funkci čerpadla.. Popřípadě se obraťte na odbornou firmu.

 

Další otázky

Co znamená „Terciální spalování“? Je to přívod vysoce předehřátého vzduchu do spalovací komory, který velmi napomáhá kvalitnějšímu spalování zplodin, snižuje obsah škodlivin ve spalinách a zvyšuje účinnost kamen
Co znamená „Externí přívod vzduchu“? Jedná se o přívod vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti
K čemu slouží „Automatická regulace sekundárního spalování“? Zajišťuje optimální hoření a nízké emisní hodnoty
K čemu slouží „Vychlazovací smyčka“? Je to jedna z možností ochrany před přetopením v případě vypadnutí elektrického proudu
Mohu topit v kamnech s výměníkem, přestože ve výměníku není voda? V žádném případě ne! Všechny námi vyráběná kamna s teplovodním výměníkem mají výměník vymontovatelný. Pokud tedy chcete dočasně topit bez napojení do otopné soustavy, je třeba dokoupit zálepný člen, vymontovat výměník a dosadit místo něj právě tuto záslepku. Až se rozhodnete pro napojení, postup obraťte.